Poistením sa zabezpečíte pre prípad vzniku udalosti, ktorá sa vám môže v budúcnosti stať. Väčšinou ide o nepríjemnú udalosť ako je napríklad dopravná nehoda, úraz, choroba. Ale môže ísť aj bežnú udalosť – napríklad, že dosiahnete určitý vek. Takáto udalosť, ktorú si poisťujete, sa nazývapoistná udalosť. Osoba, ktorej sa táto udalosť stala alebo môže stať sa nazýva poistený. Keď poistná udalosť […]