AUTO POISTENIE

HODNOTENIE: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pre poistenie ONLINE kliknite >>>KALKULAČKA<<<

Zodpovedné a spoľahlivé poistenie nemusí byť vždy za tie najvyššie ceny. Využite výhody porovnania ONLINE POISTNEJ KALKULAČKY, vďaka ktorej získate zodpovedné krytie, za tie najlepšie ceny na trhu. 

Pri výbere poistenia  je nutné porovnať všetky dostupné ponuky, zvážiť dostupné zľavy a bonusy, rozsah asistenčných služieb a hodnoty krytia. Naša ONLINE POISTNÁ KALKULAČKA Vám pomôže pri porovnaní produktov neživotného poistenia PZP, KASKO, ako aj GAP pripoistenia. Celý proces zaberie len niekoľko minút, no ušetriť vám môže aj viac ako 100 Eur a to už stojí za zváženie a prerátanie.

Využite možnosti individuálneho nastavenia poistnej zmluvy, ktoré nájdete exkluzívne u nás. Chcete si poistiť auto len proti krádeži? Alebo vás zaujíma hlavne poistenie čelného skla? S našimi službami nie je nič nemožné. 

Prečo využiť práve naše služby? V oblasti poistenia motorových vozidiel sme profesionáli, ktorých cieľom je pomôcť klientom. 

Sprostredkúvame poistenie v tých najlepších poisťovniach na trhu. Či už sa rozhodnete pre Allianz, Kooperativu, Union alebo inú poisťovňu, pomôžeme vám nájsť najlepšiu poistku. V oblasti PZP aj havarijného poistenia uplatňujú poisťovne zložitý systém zameraný na bonus, malus, rôzne zľavy, akcie a iné výhody. Našim cieľom je nielen pomôcť vám zorientovať sa v nich, ale ich aj naplno využiť v závislosti od vašich možností.


Ak sa rozhodnete využiť naše služby, získate oveľa viac, než len najlepšie zákonné či havarijné poistenie doma aj do zahraničia. V prípade nejasností, kontaktujte naše centrum pomoci Professional Assistance.

Špecifikácie typov poistenia

1. Povinné zmluvné poistenie – PZP

PZP je povinným zákonným poistením a slúži na ochranu tých účastníkov dopravnej nehody, ktorí ju nezapríčinili. Toto poistenie patrí medzi poistenia zodpovednosti za škodu a každý motorista musí mať PZP povinne uzavreté.Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na auto, motocykel, štvorkolku, prívesný vozík alebo iný druh motorového vozidla prevádzkovaného na verejných komunikáciách. Poistenie je možné uzatvoriť aj cez internet, kde poisťovne tiež zverejňujú cenník.PZP sa vzťahuje na škody na zdraví, náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením či zničením, ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastúpením. Najčastejšie kryjú poisťovne podľa druhu nároku škody buď do 5 miliónov € alebo do 10 miliónov €, tieto hodnoty sa Však v závislosti od poisťovne a produktu môžu líšiť.

2.Havarijné poistenie – KASKO

Havarijné poistenie, v odbornom žargóne tiež KASKO, je poistenie zamerané na krytie škôd, ktoré môžu vzniknúť na vašom motorovom vozidle. Slúži na krytie škôd spôsobených z Vašej viny, alebo zavinených inou osobou. Najčastejšie kryje havarijné poistenie krádež vozidla a jeho poškodenie počas prevádzky.Na rozdiel od zákonného poistenia, havarijné poistenie je dobrovoľné. Dohodnúť sa dá buď bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou. Od toho závisí aj cena poistenia. Havarijné poistenie sa dá uzavrieť nielen na auto, ale aj na motorku či iný druh vozidla.Havarijné poistenie je možné dojednať v rôznych balíkoch krytia poistných udalostí, prípadne s pripoistením vybraných rizík. Patria sem napríklad riziká odcudzenia, stretu so zverou, úrazové pripoistenie, pripoistenie batožiny, alebo GAP. GAP, EUROGAP predstavuje poistenie plnej náhrady finančnej straty, ktorá môže vzniknúť pri poistnom plnení. Je ideálnym doplnkom k havarijnému poisteniu.

Zdroj/Autor: Matúš Priganc