POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

Pre poistenie ONLINE kliknite na >>>KALKULAČKU<<<

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Čas sú peniaze a dvojnásobne to platí v zamestnaní. Poistenie za škodu spôsobenú pri výkone povolania je určené pre zamestnancov, ktorí chcú mať istotu, že ak spôsobia svojmu zamestnávateľovi nejakú finančnú ujmu, neodrazí sa tento problém na ich výplatnej páske alebo príjme. Vďaka KALKULAČKE ONLINE POISTENIA, si porovnáte tie najvýhodnejšie ponuky a môžete si ich uzavrieť z pohodlia Vášho domova, rýchlo, spoľahlivo, ONLINE.

 

Čo poistenie zodpovednosti zamestnanca pokrýva?

Poistenie predstavuje ochranu pred škodou, ktorú môže zamestnanec spôsobiť svoju zamestnávateľovi pri výkone povolania alebo v priamej súvislosti s ním. Ide najmä o škody na majetku, zdraví alebo živote spôsobené neúmyselne alebo z nedbanlivosti.

Najčastejšie tieto škody vznikajú na zverených alebo prepravovaných veciach, na majetku, ktorý dá zamestnávateľ do užívania zamestnancovi, prípadne na základe chybne alebo nesprávne vykonanej služby alebo určitej práce.

Poistenie nekryje ale úplne všetky vzniknuté škody. Pokryté nie sú napríklad škody spôsobené neoprávneným používaním nebezpečných látok, po požití alkoholu alebo inej omamnej látky, ale ani škody spôsobené úmyselne.

Cena za toto poistenie vs. možné škody

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ môže po zamestnancovi vymáhať škody až do výšky 4 – násobku jeho priemerného hrubého mesačného príjmu, je cena za poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania naozaj veľmi nízka.

Výška poistného závisí aj od jeho konkrétneho povolania a od šírky poistného krytia. Posudzuje sa, či má zamestnanec v užívaní firemné vozidlo, či chce poistiť škody spôsobené na prepravovaných veciach a či chce pokryť škody spôsobené vznikom nepodarkov.

Cena poistenia závisí aj od druhu činnosti, rizikovosti prostredia a ďalších faktorov súvisiacich s povolaním. Poistenie môžu uzatvoriť zamestnanci v pracovnom, štátnozamestnaneckom aj služobnom pomere a tiež ľudia zamestnaní na dohodu o práci.

Porovnanie aj uzatvorenie online

Poistenie zamestnanca majú vo svojej ponuke viaceré komerčné poisťovne zamerané na retailovú klientelu. Podobnosť jednotlivých balíkov poistenia zvádza k prehliadaniu niektorých detailov, čo sa ale odrazí na výslednej efektivite aj cene poistenia.

Z toho dôvodu platí, že aj tu je možné uzatvoriť najlepšie poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca len po dôkladnom porovnaní. To umožňuje naša online kalkulačka, ktorá berie do úvahy všetky individuálne faktory.

Okrem porovnania poistného je možné u nás priamo aj uzatvoriť poistenie cez internet. Vďaka našim profesionálnym maklérom získate nielen najlepšie podmienky poistenia, ale aj komplexné odborné poradenstvo v tejto oblasti. Služby sprostredkovania poistenia aj poradenstva sú samozrejme bezplatné.

Keďže naši odborníci vedia o všetkých akciách, bonusoch a iných výhodách poistenia, získate nielen ich pomoc pri celom procese dojednania vhodnej poistky, ale aj odborné dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti.

Uzavrite poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté pri práci a budete môcť pokojné spávať s vedomím, že váš rodinný rozpočet nečakajú v budúcnosti žiadne nepríjemné prekvapenia. Obráťte sa na kontatné centrum Professional Assistance.