Ako sa postupovať v prípade nehody?

1. DOPRAVNÁ NEHODA

Boli ste zranení pri dopravnej nehode ? Alebo Vám vznikla iná škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla ? Máte nárok na jej náhradu. Radi Vám pomôžeme v tejto ťažkej životnej situácii. Veríme, že sa rozhodnete pre naše služby.

2. NAHLÁSENIE NEHODY

Neváhajte a prostredníctvom formulára, e-mailu alebo telefonicky nám nahláste dopravnú nehodu. Pri prvom kontakte od Vás zistíme základné informácie o okolnostiach a priebehu dopravnej nehody. Zároveň Vám podrobne vysvetlíme podmienky našej spolupráce.

3. BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

V rámci úvodnej konzultácie zodpovieme všetky Vaše otázky  ohľadne nároku na náhrady škody na zdraví, spôsobu jeho uplatnenia  a preukázania.  Radi Vám odborne vysvetlíme proces odškodnenia pri dopravnej nehode. Táto konzultácia Vás k ničomu nezaväzuje.

4. POSÚDENIE NÁROKU

Na základe doplňujúcich informácii pripravíme predbežné posúdenie škody na zdraví a zabezpečíme dôkladné preskúmanie relevantných dokumentov (policajná relácia, lekárske správy). Výsledkom bude komplexná právna analýza, ktorá odpovie na otázku či a v akom rozsahu môžeme Váš nárok uplatniť.

5.  UPLATNENIE NÁROKU

Na základe predbežného posúdenia nároku si spoločne stanovíme stratégiu uplatnenia náhrady škody. Zastúpenie prejde konzultáciou špecializovanej advokátskej kancelárie na dopravné nehody. V niektorých prípadoch je efektívnejším riešením mimosúdna  dohoda s poisťovňou. Nie je však vylúčené súdne konanie.

6. ODŠKODNENIE

Výsledkom našej práce bude komplexné odškodnenie zranenia, ktoré ste utrpeli pri dopravnej nehode. Naši klienti nikdy neplatia žiadne poplatky vopred ani žiadne registračné zálohy.

7. VÝPLATA PROSTRIEDKOV

Na základe spravodlivej kompenzácie je naša odmena závislá od výšky odškodnenia.  Na základe etických princípov dbáme na to, aby bola naša odmena účtovaná iba v prípade ak sme pri získaní nároku pre klienta úspešný. Je vždy podmienená vyplatením poistného plnenia poisťovňou. Inak si žiadnu odmenu neúčtujeme.

Pre poistenie ONLINE kliknite na >>>KALKULAČKU<<<