OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhrnutie:
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) vzmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely portálu www.NajlacnejsiaPoistka.sk Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.
Prevádzkovateľom portálu je sieť portálov CENTRALPORTAL.SK – spoločnosti 7.com s.r.o., so sídlom Popradova 254/2, Medzilaborce 06801, Ičo: 45434638, Registrovná na OS PO –  Odd. s.r.o., Vložka číslo:  22801/P. Registračné číslo Národnej banky Slovenska: 237770,
Partneri: Likvidácia poistných udalostí: www.CERN.sk        Hypotekárne a úverové poradenstvo: www.SuperHypo.sk
Naše kontaktné centrum ProfessionalAssistance, kontaktuje všetky poisťovne. Vy viete čo hľadáte, my zistíme ako nájsť to správne a najvýhodnejšie riešenie pre Vás. Žiadosť o informáciu je nezáväzná, bezplatná a všetko vybavíte online z pohodlia Vášho domova.
Phone: +421 950 77 50 77
Zmluva o členstve vo Fingo.sk klube: https://www.fingo.sk/cdn/files/zmluva-o-clenstve.pdf
Ochrana osobných údajov: Podriadený finančný agnet FinGo.sk: https://www.fingo.sk/cdn/files/ochrana-osobnych-udajov.pdf