KONTAKTNÉ CENTRUM

Phone: +421 950 77 44 77

E-mail:Info@NajlacnejsiaPoistka.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) vzmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely portálu www.NajlacnejsiaPoistka.sk 

Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. 

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť 7.com s.r.o., so sídlom Popradova 254/2, Medzilaborce 06801, Ičo: 45434638, Registrovná na OS PO –  Odd. s.r.o., Vložka číslo:  22801/P. Registračné číslo Národnej banky Slovenska: 237770, ktorá pôsobí ako PFA FinGO.sk

>>> Podmienky používania internetových stránok spoločnosti 7.com s.r.o.

>>> OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV