MY

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) vzmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely portálu www.NajlacnejsiaPoistka.sk Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.

 

Phone: +421 950 77 50 77