Nezpečné mýty o PZP

1. Keď vozidlo nepoužívam na cestách, nemusím platiť PZP.

Ak vlastník neprevádzkuje motorové vozidlo na pozemných komunikáciách musí odovzdať tabuľky s EČ a osvedčenie o evidencii vozidla. Inak je aj naďalej vedené ako auto, ktoré sa používa a potom naň musíte platiť aj PZP, tak je to platné zo zákona. Vozidlo môžete vyradiť dočasne alebo aj trvale. Ak vodič nemá doklad, že zákonné poistenie uzavrel, môže byť pokutovaný v zmysle príslušných sadzobníkov a bude nahlásený Obvodnému úradu na správne konanie, pričom mu hrozí pokuta až do výšky 333 Eur.

2. Po zániku poistenia je stanovená ochranná lehota pre vybavenie si nového PZP.

V skutočnosti žiadna ochranná lehota nie je stanovená, vozidlo musí byť poistené bez prestávok, iba, že by bolo vozidlo dočasne alebo trvalo vyradené z registra.

3. Po úmrtí vlastníka vozidla sa musí čakať na výsledok dedičského konania, aby bolo jasné, kto sa má o vozidlo starať.

Povinnosti vlastníka vykonáva dedič alebo dediči až do okamžiku nadobudnutia právnej moci uznesenia o nadobudnutí dedičstva. Po smrti vlastníka prechádza povinnosť hradiť PZP na dediča. Ako náhle je po skončení dedičského konania známy nový vlastník, ohlási nadobudnutie vlastníctva a potom plní už povinnosti vlastníka sám.

4. Predávam auto do bazáru, takže môžem ihneď zrušiť PZP

Motorista je i naďalej vlastníkom vozidla, ak auto postavíte do bazáru v režime tzv. komisného predaja. Všetky povinnosti vlastníka sa ho teda týkajú až do okamžiku, ktorý je uvedený v predajnej zmluve ako deň predaja novému vlastníkovi.

Pre poistenie ONLINE kliknite na >>>KALKULAČKU<<<