Podvody na DPH predstavujú straty vo výške až 50 miliárd eur

Európska komisia (EK) navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH). Štáty Európskej únie si tak budú môcť podľa návrhu vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. Nové pravidlá by mali prispieť aj k vzniku jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH, ale aj k odstraňovaniu podvodov s DPH v EÚ, ktoré predstavujú straty až 50 miliárd eur. Informovalo o tom Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Podľa návrhu EK budú môcť členské štáty zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 až 15 %, zaviesť jednu sadzbu v rozmedzí od 0 až 5 % a zaviesť nulovú sadzbu na tovar oslobodený od DPH. Komisia navrhuje nový zoznam výrobkov, napríklad zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku, na ktoré sa bude musieť vždy uplatniť štandardná 15-percentná alebo vyššia sadzba dane.

V nových pravidlách je taktiež vážený priemer sadzby DPH najmenej 12 % , aby sa chránili príjmy do štátnej pokladnice. Podľa návrhu EK by sa mala zaviesť maximálna výška príjmu na úrovni 2 milióny eur, do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia, napríklad zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušené povinnosti fakturácie a vedenia záznamov, bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH.

Nové pravidlá EK by mali umožniť členským štátom zbaviť malé firmy oslobodené od DPH aj povinností spojených s DPH súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami. Po novom sa zavedie sa limit 100 tisíc eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte.

Legislatívne návrhy budú ešte konzultované s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a budú predložené na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.

Zdroj: (SITA) -BRATISLAVA 18. januára